ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

"קורונה איננה מילת קסם"

 

מאמר 1- פורסם בערוץ הקבלן

 

"קורונה איננה מילת קסם"

 

בתאריך 16.4.2020 ניתנה החלטת בית משפט שלום בתל אביב (תיק 12471-04-20) הקובעת, כי למרות מגפת הקורונה, רשאית משכירה של נכס לממש את הערבות הבנקאית הבלתי מותנית שניתנה למשכירה להבטחת תשלום דמי השכירות.

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשת חברת רב-בריח למתן צו מניעה כנגד משכירת נכס לעכב את מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית בטענה כי עקב מצב החירום בארץ כתוצאה ממגפת הקורונה רב-בריח רשאית לדחות תשלומי שכירות.

השופט דניאל הורביץ קבע כי "קורונה איננה מילת קסם אשר בגינה יש הצדקה לתן סעד ארעי שלא לממש את הערבות הבנקאית. לא ניתן לייחס למשיבה (משכירת הנכס לרב בריח) חוסר תום לב במימוש הערבות הבנקאית, משום שכפי שציינה בתשובתה – היא זקוקה לדמי השכירות בין היתר לצורך תשלום משכנתא הרובצת על המושכר, ועל כן ייגרם לה נזק אם יינתן צו ארעי ודמי השכירות לא ישולמו במועד. רב בריח לא נימקה – מדוע דמה סמוק יותר מדמה של המשיבה ומדוע הנזק שייגרם לה מתשלום דמי השכירות במועד, גדול יותר מהנזק שיגרם למשיבה מדחיית תשלום דמי השכירות ופריסתם".

לטעמינו, מדובר בהחלטה המאזנת בין זכויות הצדדים, וכאשר מבוקש לקבל סעד מבית המשפט, על המבקש להראות אילו נזקים אמיתיים עלולים להגרם לו כתוצאה ממימוש הערבות הבנקאית, ולא לטעון טענות בעלמא.

על הניזוקים כתוצאה ממצב החירום לפנות ליעוץ משפטי מתאים לצורך בדיקת זכויותיהם.

  • האמור הינו מידע אינפומרטיבי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי –

 

 

 

 

 

 

 

10274\1\1