ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

פיצוי דייר סרבן בפרוייקט תמ"א 38 מהיזם או מיתר בעלי הדירות

בשנים האחרונות חל גידול במספר הפרויקטים המבוצעים במסגרת התחדשות עירונית, החלת תכניות אלו על בתים משותפים בפרט, לעיתים אינה מתקבלת הסכמת הדיירים “פה אחד” – באשר לביצוע הפרויקט אצלם בבניין היות וישנם בלעי דירות הטוענים לפגיעה בזכויותיהם כתוצאה מביצוע הפרויקט.

לאחרונה נפסק על ידי בית המשפט העליון כי בעלים של דירה שלא חתם על הסכם תמ"א עם היזם כאשר רוב בעלי הדירות חתמו על ההסכם ועקב כך נפגעו זכויותיו ברכוש המשותף או נפגע כתוצאה מכך ערך דירתו זכאי להגיש תביעה לפיצויים על הנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שאיבד את זכויות הבניה שהיו צמודות לדירתו, לא קיבל את ההטבות אשר צפויים לקבל יתר הדיירים ברכוש המשותף בבניין או פיצוי על הנזק שנגרם לו כתוצאה מירידת ערך דירתו. מהי מגמת הפסיקה בתביעת דייר סרבן העומד על זכויותיו? והאם נקבע פיצוי?

לצד פסיקות רבות, הן של בית המשפט והן של המפקח על בתים משותפים, התומכות בהוצאתם לפועל של פרויקטים המאפשרים חיזוקם של בניינים ישנים למרות התנגדות של מיעוט מבעלי הדירות בית המשותף ישנן גם פסיקות המגנות על בעלי דירות המסרבים לחתום על ההסכם עם היזם לביצוע עבודות חיזוק לבית המשותף בפרויקטים המבוצעים לאור הוראות תמ"א 38/1.

כך למשל בעל דירה אשר סירב לביצוע פרויקט תמ"א 38/1 בבית המשותף עתר להצהיר כי הוא מחזיק בזכויות בחלק מהגג ולאסור על דיירי הבניין והיזם לבצע דיספוזיציה שיש בה לפגוע בקניינו, על רקע הסכם לביצוע תמ"א 38/1 לבניית דירות על הגג. בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה ואסר על שאר בעלי הדירות בבית המשותף ועל היזם לבצע כל דיספוזיציה משפטית או פיזית ביחס לגג הבניין אשר יש בהן לפגוע בקניינו של בדייר הסרבן בערעור אשר הוגש לבית המשפט העליון נקבע על בעלי הדירות בבית המשותף והיזם המבקשים להפקיע מידיו את זכויותיו בגג הקיים, להוכיח כי הפקעה כזו לא תפגע כהוא זה בזכויותיו של הדייר, שכן הוא יקבל זכויות זהות לחלוטין על גבי הגג החדש שייבנה וככל ולא יעמדו בנטל להוכיח את העדר הפגיעה יהיה זכאי העותר לפיצוי על הנזק שנגרם לו. פסק דין זה של בית המשפט העליון מהווה אבן דרך נוספת בפתרונות המשפטיים העומדים בפני בעלים של דירה בבית משותף העומד על זכויותיו ומתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38/1 בבניין כך שלא יצא בידיים ריקות עקב פגיעה בקניינו.