ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

על שטח נטו של דירה וחובת הקבלן בהסכם המכר

עו"ד אוהד שני

 

מאמר 3 – פורסם בערוץ הקבלן

 

על שטח נטו של דירה וחובת הקבלן בהסכם המכר

 

מקרים רבים של סכסוכים בין קבלני בניין לבין רוכשי דירות מתרחשים בקשר לשטח הדירה שהקבלן מתחייב לדיירים.

לא פעם ולא פעמיים מסתבר לדיירים כי השירה אותה קנו במיטב כספים קטנה מהאמור בהסכם או במפרט המכר.

 

לאחרונה (20/3/2020) דן כבוד השופט היימן מבית משפט השלום בתל אביב סכסוך בין הקבלן חברת נוה גד בנין ופיתוח בע"מ לבין רוכש הדירה מר יפים פנחסוב, במקרה בו נמסרה לרוכש דירה הקטנה מהאמור בהסכם המכר.

רוכשי הדירה טענו כי הקבלן הפר את הסכם המכר אשר מכוחו הם רכשו מהקבלן דירת-מגורים. במרכז הסכסוך המשפטי בין הצדדים עמדה השאלה: האם שינויים לרעת-הרוכש, לאחר קשירתו של ההסכם, מזכים את הרוכש בפיצוי בגין ירידת-הערך של דירתו?

בית המשפט קבע, כי לא רק שהקבלן חייב להציג בפני הרוכשים, באורח נהיר ומובן את שטחה "נטו" של הדירה הנרכשת, כך שידעו מה הם קונים. אלא גם מרכיבים שבתוך הדירה, ומאיימים לגרוע משטחה "נטו", יש לגלות למתקשר בהסכם-מכר קודם להתקשרות.

בית המשפט קבע, בלשונו כי: " במלים פשוטות, המחשבה כי הסכם-מכר של דירה יכלול מפרט, שהאמור בו מחייב את הקבלן לפי החוק והפסיקה, ובד בבד יכלול הוראה כי מן המפרט הזה ניתן לסטות לפי רצונו של הקבלן, ותהא הסיבה לסטייה זו אשר תהא, ובכך תוכשר סטייה שכזו – אינה מתיישבת עם התנהלות הולמת של קבלן. אין היא מתיישבת עם תכליתו של הדין להגן על רוכשים ולמנוע מקבלן לממש יתרון אינהרנטי שלצדו – נגישות למידע, לעורכי-דין מן השורה הראשונה ולנוסחים מורכבים של הסכמי-מכר, שעוקצם מצוי בתוספת זו או אחרת ונוטלת, לכאורה, את הממשות מהוראותיהן המפורשות האחרות."

 

בית המשפט חייב את הקבלן לשלם לרוכשים 173,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לרוכשים וכן בגין עגמת הנפש שנגרמה להם.

לטעמנו, בתי המשפט לא מקבלים בקלות ראש ניסיונות של צד להסכם "להתחכם" ולנסות לעקוף את החוק באמצעות סעיפים סותרים בהסכם, וכך, גם במקרה הנ"ל דחה בית המשפט את טענות הקבלן שניסה להסתמך על תנאים סותרים בהסכם המכר.