ארבץ, שני, מור ושות' משרד עורכי דין ונוטריון Arvatz, Shany, Moore & Co Law Firm & Notary
רח' תובל 40, רמת גן
5252247, קומה 20
טלפון משרד
03-6120378

היזם ביקש קומה נוספת בניגוד להסכם ופרוייקט תמ"א בוטל – ייצג בתיק עו"ד שלמה ארבץ

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001247911